مقدمه

داشتن ديد و دانشي جامع راجع به فناوري , مهارت هاي ابزاري و توانايي به كارگيري فناوري و مهارتهاي مربوطه, درك فرايندهاي گردش اطلاعات, توانايي سازگاري همراهي و تسلط بر تغييرات سريع و مداوم همه و همه از طريق آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب مدلهاي نوين آموزش در كلاسهاي درس ميسر خواهد بود. بهره گيري ازتكنولوژي آموزشي به مفهوم جديد آن بي شك يكي از نوآوريهاي آموزشي محسوب مي شود. تكنولوژي آموزشي يا فناوري آموزشي اكنون صرفا كاربرد دستگاههاي سمعي و بصري نيست. آموزش نيز امروز معني و مفهوم جديدي پيدا كرده است. مواد و وسايل آموزشي روز به روز تنوع بيشتري مي يابند و كتاب درسي تنها يكي از آنها به حساب مي آيد.

 

نرم افزار های حرفه ای و پیشرفته برای تدریس :

نرم افزار 3ds Max

نرم افزار های سه بعدی  و به طور خاص نرم افزار  3ds Maxکاربردهای زیادی در بخش های مختلف صنعت ، هنر ، سرگرمی و … ایفا می کند.اما سوال اینجاست که نرم افزار 3ds Max  چیست و مناسب چه کسانی می باشد . سعی میکنم بصورت خلاصه و کلی کارایی نرم افزار  3ds Maxرا توضیح بدهم.