اگر شما قبلا از Poser هيچگاه استفاده نکرده ايد به شما خوش آمد ميگوئيم ! آيا شما در حال ارتقا از يک نسخه قبلي Poser به نسخه جديد آن مي باشيد . باز هم خوش آمديد. Poser نخستين ابزار طراحي و انيميشن سازي کاراکترهاي سه بعدي مي باشد.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »