گردشگری فهرست : سه بعدی ,انیمیشن 65085 بازدید

صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته ‏اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.
صنعت جهانگردی بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‏ آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند.
صنعت گردشگری یکی از مهمترین و پر جاذبه ترین فعالیتها در جهان امروز است که در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودرو سازی در ردۀ سوم قرار می گیرد . این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی ، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولتها به آن اهمیت می دهند .

فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیتها در جهان مطرح است. به طوری که شمار گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش می باشد. اهمیت جهانگردی در جهان امروز بر همه آشکار است. در دنیای امروز، پیچیدگی زندگی اجتماعی بشر از یک سو، و امتیازها و سودمندی جهانگردی و درآمدی که نصیب جامعه می کند از سوی دیگر، بیش از پیش او را به بررسی  علمی مسائل مرتبط با جهانگردی رهنمون میسازد. جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که می توان آن را به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که فاقدمواد اولیه برای جهانگردی  است. بنابراین، هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه ی جهانگردی می تواند وارد کننده جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود کمک کند.

شبيه سازي نقاط گردشگری يكي از زيباترين موارد كاربرد نرم افزارهای سه بعدي و انيميشن ساز است. نقاط گردشگری در ايران و جهان بسيار زياد بوده و برای افرادی كه قادر به سفر به اين نقاط نيستند كاربرد فراوانی دارد.

در شبيه سازی نقاط مختلف گردشگری و حركت شخص در اين نقاط که به صورت انیمیشن است به نحوی كه  كنترل  دوربين و  نماي ديد نقاط در دست خود شخص بوده  و او در نقاط گردشگری  به حركت و سياحت پرداخته  و از مشاهده نقاط دیدنی و گردشگری که به صورت مجازی و سه بعدی طراحی شده و با نقطه اصلی از نظر واقعیت چندان فرق ندارد لذت می برد.

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!