اگر شما قبلا از Poser هيچگاه استفاده نکرده ايد به شما خوش آمد ميگوئيم ! آيا شما در حال ارتقا از يک نسخه قبلي Poser به نسخه جديد آن مي باشيد . باز هم خوش آمديد. Poser نخستين ابزار طراحي و انيميشن سازي کاراکترهاي سه بعدي مي باشد.

هنرمندان و انيميشن کارها مي توانند صحنه هاي سه بعدي از مجموعه هاي گوناگون شامل مدلهاي حيواني و انساني سه بعدي حاضر و آماده براي رابط هاي بصري مربوطه استفاده نمايند. Poser اين امکان را به شما مي دهد تا تصاوير مربوط به صورت را براي خلق يک تصوير صورت سه بعدي واقعي ايجاد نمائيد و يا موهاي ريشه دار واقعي را برويانيد و همچنين اشياي مربوط به لباسهاي پويا براي افزودن واقعيتهاي شگفت انگيز به صحنه هايتان .

شما مي توانيد انيميشن هاي پويا و ايستا را ايجا نمائيد و به سرعت براي استفاده در وب چاپ و پروژه هاي ويدئويي فيلم هاي انيميشني توليد نمائيد . شما مي توانيد اشکال را بعنوان اشيا سه بعدي براي جان دادن به صحنه هاي خلق شده در ديگر برنامه هاي کاربردي صادر نمائيد . تازه کارهاي سه بعدي و هنرمندان حرفه ايي مي توانند از Poser براي ايجاد نتايج بديع و شگفت آور استفاده نمايند !

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!