عمران و شهر سازی فهرست : انیمیشن 197199 بازدید

با توجه به اينكه در اجرای ساختمانها و احداث مجموعه های مسكونی ، اداری يا تجاری جزئيات مربوط به نقشه های معماری و نقشه های تاسيساتی توسط گروه های متخصص و جداگانه ای طراحی می شود . صرفا در قالب شيت های كاغذی جداگانه ای مورد استفاده قرار می گيرند. طبيعتا با مشكلاتی به لحاظ تعامل اجزا با يكديگر و پياده سازی اين مجموعه ها مواجه می گردند كه برای مجموعه های بزرگ اين امر باعث اتلاف انرژی، سرمايه و وقت به صورت جبران ناپذيری می گردد.

سيستم طراحی شده اين امكان را می دهد تا با تلفيق نقشه های مرتبط با سازه و لينك اطلاعات توصيفی مشاهده با هر كدام از آنها در يك محيط گرافيكی به صورت سه بعدی و نمايش معماری سازه ها با قابليت مشاهده جزئياتی نظير شيب مربوط به جاده ها و تاسيسات زيرزميني مثل لوله های آبرسانی، فاضلاب، خطوط برق و تلفن در يك محيط مجازی بتوان رفتار هر سازه را نسبت به بقيه به صورت واقعی مورد بررسی قرار داد و در صورت وجود مشكلی در هر يك از موارد بتوان براحتی و با در نظر گرفتن كليه عوامل تاثير پذير و تاثير گذار تصحيحات لازم را اعمال نمود.
زیرساختهای شهری ، تقریباً تمامی کاربری های عمومی و خدماتی شهر ( تأسیسات روبنایی ) و همچنین شبکه های حمل و نقل ، آب و فاضلاب ، نیرو و سوخت ، ارتباطات و سایر تأسیسات مرتبط با آنها ( تأسیسات زیربنایی ) را در برمی گیرد.

بخشی از این زیرساختها ، اصطلاحاً تأسیسات شهری نامیده می شوند که به عنوان شریان های حیاتی  شهر  ، امکاناتی چون آب ، برق ، گاز ، تلفن و سیستم جمع آوری فاضلاب را در شبکه هایی پیچیده برای شهر فراهم می سازند. یکی از کارایی های این نرم افزار ها در زمينه عمرانی و شهر سازی، طراحی ، شبيه سازي و انیمیشن سه بعدی این پروژه ها بوده که آن را  از ابتدای کار تا انتهای آن  شبیه سازی کرده و در تسریع و دقت اجرای پروژه بسیار موثر است.

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!