برای سفارش کارت گرافیک  به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید

برای استعلام  قیمت هر یک از مدل های کارت گرافیک با دفتر شرکت تماس بگیرید

013 - 33254515

ASUS

ASUS R9295X2-8GD5

ROG Poseidon GTX 780 Platinum

ASUS Geforce 210 1.0 GB

ASUS ATI 5450 1.0 GB

ASUS R9270-DC2OC-2GD5

ASUS R9280X-DC2-3GD5-V2

ASUS R9280X-DC2-3GD5-V2

ASUS GTX760-2GD5

ASUS R9 290X 4GB

ASUS STRIX-GTX780-OC-6GD5

ASUS GT610-SL-2GD3-L

ASUS 440 1GB DDR3

ASUS GT440 1GB

ASUS GT630-2GD3-V2

ASUS GT640 - 2GB

ASUS GTX650Ti

ASUS GTX770-DC2OC-4GD5

ASUS GTX780-DC2OC-3GD5

ASUS R7250-1GD5

ASUS R9 280-DC2-3GD5

MSI

MSI ATI Radeon 6450

MSI Geforce 630GT

MSI ATI Radeon 6450

MSI 660GTX-TI

MSI Geforce 630GT

MSI Geforce GTX 560

MSI Geforce GTX 680

MSI ATI Radeon 5450

MSI ATI Radeon 7850

MSI Geforce 610GT

MSI Geforce 430GT

MSI ATI Radeon 6570

MSI ATI Radeon 7750

MSI ATI Radeon 6970

MSI 640GT

XFX

XFX ATI 5570 2.0 GB

XFX ATI 5550 1.0 GB

XFX ATI 5450 2.0 GB

XFX ATI 5450 1.0 GB

XFX ATI 6570 1.0 GB

XFX ATI 6450 2.0 GB

XFX ATI 6450 1.0 GB

XFX ATI 5670 1.0 GB

XFX Geforce 520 1.0 GB

XFX Geforce 210 1.0 GB

XFX ATI 6770 1.0 GB

XFX ATI 4350 1.0 GB

XFX Geforce 520 2.0 GB

XFX Geforce 430 2.0 GB

XFX Geforce 630 1.0 GB

XFX Geforce 430 1.0 GB

XFX ATI 6790 1.0 GB

XFX ATI 6950 1.0 GB

XFX ATI 6870 1.0 GB

XFX ATI 6570 2.0 GB

XFX Geforce 610 2.0 GB

XFX Geforce 610 1.0 GB

XFX ATI 6870 2.0 GB

Gigabyte

Gigabyte GT610

Gigabyte GT430

Gigabyte GT63

Gigabyte GTS450

Sapphire

R7 240 1GB GDDR5 With Boost

R7 250 2GB With Boost

R9 270X OC Dual-X 4GB Boost

R9 295X2 8GB GDDR5

6450 1GB DDR3

5450 2GB DDR3

R7 260X

7870 2GB DDR5

7850 2GB DDR5

7750 1GB DDR5

6450 2GB DDR3

6570 2GB DDR3

6570 1GB DDR3

7970 3GB DDR5

7950 3GB DDR5

VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5

7770 1GB DDR5

 

 

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!