به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید مورد نظر CPU برای سفارش

 ها با دفتر شرکت تماس بگیرید CPU برای استعلام  قیمت

013 - 33254515

Intel

Pentium ® Processor G3240

Core™ i7-4790

intel ® Core™ i3-4160

Intel ® Core™ i7-5960X

Core™ i5-3340

Core™ i7-5930K

Intel ® Core™ i7-4820K

Core™ i3-3220

Intel Core™ i3-4170

Core™ i7-5820K

Core-i5-4460

Celeron-G1620

Celeron G1820

Pentium-G3220

Pentium-G2030

Core-i5 4440

Core™ i5-2500

Core™ i5-2500K

Core™ i7-2600

Core™ i7-2600K

Core-i5-3450

Core™ i3-2100

Core™ i5-2310

Core™ i5-2400

Pentium-E5700

Core™2 Duo E6600

Core™2 Duo E7500

Pentium G620

Core™ i5-2320

Celeron-430

Pentium ® E5500

Core™ i5-3550

Core-i5-3570K

Core™ i7-2700K

Core™ i7-920

Core™ i7-3820

Core™ i7-3960X

Core™ i7-3930

Core™ i7-960

Core-i7-3770K

Core™ i7-3770S

Core-i3-2120

Pentium ® G840

Core™2 Duo E6500

Pentium ® G850

Pentium G630

Core™ i7-930

Celeron-520

Pentium-G550

Pentium ® G840

Core™ i5-3330

Core™2 Duo E6500

Pentium ® G540

Celeron ® 420

Celeron ® 945

Pentium-G645

Core™2 Duo E6300

Core-i3-3210

Pentium-G2020

Pentium-G2010

Core-i5-3470

Core-i5-3570

Celeron-G1610

Core-i5-4670

i7-4960X Extreme Edition

Core™ i3-4130

Core™ i3-3240

Core-i7-4770K

Core-i5-4690

Core™ i3-4150

Core™ i5-4690K

Core™ i7-4790K

AMD

AM3-FX-6100-X6

AM3-4100-3.3GHz

AMD Athlon II X2 260

AMD Athlon II X2 250

AM3-Sempron 145

AM3-Athlon II X2 270

AM3-FX-8150-X8

AMD A6-3650 Socket FM1

AMD A6-3500 Socket FM1

AMD A4-3400 Socket FM1

AMD A4-3300 Socket FM1

AM3-965-X3

A8-3870K-Socket FM1

A8-3850-Socket FM1

A8-3670K -Socket FM1

AM3-FX-6200

Athlon II X3 455

AM3-FX-4170

AM3-455-X3

AMD FX 8350

AMD FX 8150

AMD Phenom II X4 965

AM3-FX-4170-4.2GHz

AMD AM3 - FX-4350

AMD AM3 - FX-6300

AMD AM3 - FX-6350

AMD AMD A10-5800K

CPU AMD A4-4000

CPU AMD A8-5600K

AMD A8-6500

AMD A6-6400K

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!