دنیای مجازی را می توان دنیایی نامید که در واقع هیچ چیز در آن غیر ممکن نیست و دسترسی به همه چیز در آن امکان پذیر می باشد. واقعيت ‌مجازی يك واسطه انسان-كامپيوتر است كه محيط های واقعی را شبيه سازی كرده و امكان رويارويی با آن را براي كاربر فراهم می‌‌سازد. چنين سيستمی  مانند بررسی تصاوير سه بعدی  بر روي صفحه نمايش دوبعدی كامپيوتر، مشابه نگريستن از وراي كف شيشه‌ای يك قايق به درون آب است. در واقع مانند اين است كه با پوشيدن يك دست لباس غواصی و فرو رفتن در آب، بدون خيس شدن، محيط اطراف را بازبينی كرد.

عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است. بطور یقین گسترش عصر اطلاعات همراه با فناوریهای پیشرفته موجود چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان به همراه خواهد داشت.

تاریخ پیشرفتهای بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطلاعات بعنوان سه موج تغییر اساسی اتفاق افتاده است. چهارمین موج تغییر یا عصر مجازی شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. عصر مجازی مانند چتری هرکس را در هر زمان و هرجا زیر پوشش خواهد گرفت و محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد.

در جامعه هر روز شاهد توسعه دانشگاههای مجازی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، خدمات و سرویسهای الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه می‌باشند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت بسرعت در حال گسترش می‌باشد زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی یا موج چهارم را نوید می‌دهد .

كاربرد شبیه سازی و انیمیشن را در ابعاد و صنایع گوناگونی که از جمله مهمترین آنها عمران و شهرسازی  ، صنعت ، معماری ساختمان  ، صنعت گردشگری ، فیلم سازی و...  می توان نام برد .

ارســال یکـــــ نظـــر جدید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند!