نمونه کارهای گروه کیهان مجازی

1 . بخش اول نمونه کارها مربوط به ساخت و پشتیبانی وبسایت میباشد. لازم به ذکر است تعداد وبسایت ساخته شده بیشتر از میزانیست که در آلبوم آمده است، که این تعداد نیز از بین وب های فعال برای نمایش انتخاب شده است.

2 . گالری شبیه سازی سه بعدی ، که از چند بخش تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. نمونه کارهای انیمیشنی و تیزر های فانتزی

4 . گالری عکسهای سه بعدی و پیش ساخت گیم رالی شمال...

5 . نمونه کارهای انیمیشنی و فانتزی بخش دوم