نمونه کار های انیمشن

انـیمیشن در حالت دو بعدی پس متحرک سازی تصاویر دو بعدی و در حالت سه بعدی پس از متحرک سازی مدل های سه بعدی بوجود می آید. هر بخش از انیمیشن بر اساس قالب هایی که قبلا در پیش نویس یک پروژه تعریف شده می تواند از یک متد کاری جداگانه در نرم افزار های ساخت انیمیشن برخوردار باشد. انیمیشن در قالب پروژه های مالتی مدیا گونه فانتزی بوده که رقیبی برای بخش رئال (هر نوع ویدئو یا تصاویر متحرک بشکل طبیعی ) بحساب می آید.

در این بخش نمونه های از پروژه انیمیشن را مشاهده می نمایید. این پروژه ها جهت بازدید از سایت به فرمت تحت وب تغییر یافته اند. برای دیدن این بخش باید حتما روی کامپیوتر خود نرم افزار فلاش پلیر نصب کرده باشید.

نـمونه کار خط ساحلی انزلی :

نـمونه کار مـوتور مـاشین :