بخش نمونه کارهای وبسایت

نمونه هایی را که در این بخش مشاهده می کنید از بین وبسایت های فعال انتخاب شده است. هر چند سابقه فعالیت گروه و شرکت در این زمینه گسترده بوده، اما بسیاری از سایت ها که در چند سال گذشته ساخته شده اند بدلیل تمدید نکردن هاست و دامین سایت از طرف مدیریت آن وب از لیست نمونه کارها خط خورده اند.

در این بخش چند نمونه وبسایت فعال  جهت بازدید قرار داده شده است که با کلیک روی شماره صفحات می توانید نمونه ها را دنبال کنید. دامنه هر سایت در پاورقی آلبوم نوشته شده است.