تعرفه خدمات وبسایت

از طرف شرکت در صورت درخواست مشتری قرارداد رسمی بابت ساخت، خدمات نگهداری و به روز شدن وبسایت به ثبت و بصورت سالانه تمدید خواهد شد. مبلغ خدمات پشتیبانی و به روز نمودن پرتال ها در انتهای کادر تعرفه درج شده است.
 

طراحی وبسایت با هاست و دامین

 

طراحی ساده1000000 تومان              طراحی حرفه ای : 4000000 تومان

 

  • تعرفه سامانه پیامک و سایر خدمات 500000 تومان می باشد.